ccbook care | hỗ trợ khách hàng

Tôi muốn thêm/bớt sản phẩm, thay đổi địa chỉ giao hàng?

Khi đã đặt hàng thành công, bạn có thể truy cập vào tài khoản, bấm vào dòng “Đơn hàng của tôi” hoặc check Email xác nhận đơn hàng để kiểm tra lại thông tin đơn hàng.

Trong trường hợp cần chỉnh sửa cho đơn hàng, bạn có thể liên hệ lại với CCBook qua số điện thoại 024.385.00012 hoặc 0988 852 781 để được hỗ trợ thay đổi thông tin đơn hàng.

Mọi thông tin sửa đổi cần được thông báo trước khi đơn hàng được giao đi.

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát