ccbook care | hỗ trợ khách hàng

Cách đặt nhiều sản phẩm vào cùng 1 đơn hàng?

Bạn có thể chọn mua nhiều sản phẩm khác nhau trong cùng một giỏ hàng và các sản phẩm sẽ được chuyển tới bạn trong cùng 1 đơn hàng.

Khi đã thao tác xong việc cho 1 sản phẩm đầu tiên vào đơn hàng, nếu bạn muốn chọn thêm các sản phẩm khác, bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

– Bước 1: Chọn “ Tiếp tục mua sắm” hoặc click và logo CCBook để trở về trang chủ để chọn sản phẩm

– Bước 2: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

* Quá trình này có thể lặp lại cho đến khi bạn hoàn tất việc chọn tất cả các sản phẩm cần đặt mua vào giỏ hàng.

Sau khi chọn đủ số lượng sản phẩm cần mua, bạn tiến hành đặt hàng như bình thường.

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại: Hướng dẫn đặt hàng

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát