ccbook care | hỗ trợ khách hàng

Cách nhận biết sản phẩm còn hàng hay hết hàng

Để nhận biết sản phẩm còn hay hết hàng, bạn cần truy cập vào sản phẩm cụ thể. Bạn theo dõi sản phẩm còn hay hết hàng như hình :

  • Sản phẩm còn hàng:

Còn hàng

 

  •  Sản phẩm hết hàng:

 

Hết hàng

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát