ccbook care | hỗ trợ khách hàng

Khi nào tôi nhận được hàng?

Sau khi bạn hoàn tất việc đặt mua tại website, CCBook sẽ gọi điện và xác nhận đơn hàng cho bạn.

Thời gian giao hàng được tính từ khi gọi xác nhận đơn hàng đến ngày nhận hàng.

Thời gian giao hàng tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của bạn. Bạn có thể tham khảo thời gian giao hàng dự kiến theo khu vực ở bảng bên dưới.

Khu Vực Thời gian giao hàng (Không kể Chủ Nhật)
Hà Nội – Miền Bắc 1 – 3 ngày
Miền Trung 3 – 5 ngày
Miền Nam 4 – 6 ngày

 

 

 

 

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát