Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

GV

70 Bài học

16 Giờ học

70 Bài học 16 Giờ học

1.Cổng trường mở ra

15:41
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

2.Mẹ tôi

13:23
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

3.Cuộc chia tay của những con búp bê

16:24
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

4.Những câu hát về tình cảm gia đình

13:43
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

5.Những câu hát châm biếm

12:52
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

6.Sông núi nước Nam

13:15
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

7.Phò giá về kinh

06:53
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

8.Hướng dẫn đọc thêm: Côn Sơn ca

07:39
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

9.Hướng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

08:00
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

10.Sau phút chia li.

19:07
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

11.Hướng dẫn tự học: Bánh trôi nước

18:39
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

12.Qua đèo Ngang

10:54
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

13.Bạn đến chơi nhà

12:13
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

14.Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư

09:38
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

15.Hướng dẫn đọc thêm: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

17:25
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

16.Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ( Tĩnh dạ tứ)

10:07
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

17.Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

13:54
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

18.Cảnh khuya Rằm tháng giêng

17:14
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

19. Tiếng gà trưa

13:06
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

20.Một thứ quà của lúa non: Cốm

10:42
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

21.Mùa xuân của tôi

12:24
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

22.Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu

07:31
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

1.Từ ghép

17:59
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

2.Từ láy

11:25
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

3.Đại từ

08:48
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

4.Từ Hán Việt

08:05
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

5.Quan hệ từ

08:37
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

6.Chữa lỗi về quan hệ từ

06:16
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

7.Từ đồng nghĩa

15:00
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

8.Từ trái nghĩa

10:41
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

9.Từ đồng âm

12:03
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

10.Thành ngữ

12:38
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

11.Điệp ngữ

11:21
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

12.Chơi chữ

10:26
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

1.Liên kết trong văn bản

10:25
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

2.Bố cục trong văn bản

16:52
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

3.Mạch lạc trong văn bản

12:26
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

4.Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

11:47
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

5.Đặc điểm văn bản biểu cảm

08:10
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

6.Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

13:13
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

7.Cách lập ý của bài văn biểu cảm.

11:45
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

8. Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

12:25
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

9.Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

12:17
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

1.Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

22:31
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

2.Tục ngữ về con người và xã hội

24:31
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

3.Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

19:17
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

4.Hướng dẫn đọc thêm: Sự giàu đẹp của tiếng việt

15:31
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

5.Đức tính giản dị của Bác Hồ

13:00
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

6.Ý nghĩa văn chương

20:31
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

7.Sống chết mặc bay

18:48
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

8.Hướng dẫn đọc thêm: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

20:46
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

9.Ca Huế trên sông Hương

17:50
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

10.Hướng dẫn đọc thêm: Quan Âm Thị Kính

19:54
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

1.Rút gọn câu

11:40
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

2. Câu đặc biệt

12:02
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

3.Thêm trạng ngữ cho câu

08:12
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

4. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

19:59
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

5. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

11:40
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

6. Liệt kê

11:26
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

7. Dấu chấm lửng và dấu chấm phảy

08:31
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

8. Dấu gạch ngang

09:37
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

1. Tìm hiểu chung về văn nghị luận

25:11
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

2. Đặc điểm của văn bản nghị luận

15:46
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

3. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

26:43
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

4. Tự học có hướng dẫn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

11:19
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

5. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

11:03
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

6. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

12:25
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

7. Cách làm bài văn lập luận giải thích

06:53
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

8. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

14:52
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

9. Văn bản đề nghị

10:48
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Mã code của bạn là hợp lệ. Bạn đang được chuyển đến trang xem video ...

“Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7” đã chính thức có mặt trên thị trường, các bậc phụ huynh và học sinh đã có thể đặt mua tại ccbook.vn ngay bây giờ. 

Là cuốn sách tham khảo đầu tiên đem đến cách tiếp cận kiến thức lý thuyết trực quan qua INFOGRAPHIC, “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn lớp 7” hứa hẹn sẽ trở thành một cuốn sách bổ trợ kiến thức tối ưu, nâng cao hiệu quả tự học và cải thiện “điểm kiểm tra môn Ngữ văn”.

Bộ giải pháp toàn diện Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7 gồm những gì?

Không chỉ đơn thuần là một cuốn sách, Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7 còn có khóa học online và nhóm gia sư online. Bộ giải pháp toàn diện này sẽ giúp học sinh hoàn toàn chủ động việc học ngay tại nhà với:

Khóa học online của Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

Đây được coi là điểm nổi bật nhất của bộ giải pháp toàn diện Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7 so với những sản phẩm khác trên thị trường. Cụ thể, khóa học online bao gồm hàng trăm bài giảng với:

+ Hệ thống video hướng dẫn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, bám sát nội dung cuốn sách

+ Hệ thống video dành riêng cho đề thi trên lớp. Bao gồm chuỗi 100 video đi sâu phân tích những lý thuyết trong cuốn sách. Tương ứng với mỗi chuyên đề lý thuyết là những bài tập vận dụng đi kèm, giúp học sinh củng cố ngay những kiến thức vừa học

Nhóm gia sư online dành riêng cho môn Ngữ văn

Giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến môn học trong bài kiểm tra, bài thi,… Với đội ngũ gia sư dày dặn kinh nghiệm online 24/7, mọi thắc mắc của học sinh sẽ được hướng dẫn.

INFOGRAPHIC – Phương pháp học tiên tiến nhất hiện nay được áp dụng vào Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7

INFOGRAPHIC trình bày kiến thức bằng cách hệ thống lại kiến thức theo bảng biểu, sơ đồ. Các đơn vị lý thuyết lúc này không còn rời rạc mà được hệ thống lại và liên kết chặt chẽ với nhau giúp các em hiểu sâu được bản chất kiến thức môn học. Cuốn sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7” giúp tổng hợp các đơn vị lý thuyết đúng trọng tâm, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với mọi trình độ học sinh.

Kết hợp mô tả bằng hình ảnh, INFOGRAPHIC giúp cho khối lượng kiến thức môn Ngữ văn 7 trở nên trực quan và sinh động. Theo nghiên cứu, hình ảnh và màu sắc giúp tăng khả năng ghi nhớ từ 20-40% so với văn bản thuần chữ thông thường. Khi nhìn vào INFOGRAPHIC, các em sẽ ngay lập tức nắm được các ý chính của mỗi chuyên đề. Lúc này, các kiến thức trên INFOGRAPHIC sẽ được não bộ “ghi” vào bộ nhớ dài hạn, giúp các em học sinh nhớ rất sâu lý thuyết Ngữ văn 7.

Cách học qua INFOGRAPHIC này hoàn toàn khắc phục được tất cả các nhược điểm của phương pháp học thuộc lòng cổ điển. Học thuộc tràn lan chỉ duy trì được kiến thức trong ngắn hạn. Khi đó, học sinh sẽ rất dễ quên hoặc nhớ lẫn lộn các đơn vị kiến thức với nhau.

Ngoài ra, trước mỗi chuyên đề trong cuốn sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7” có cây mục tiêu, giúp cụ thể hóa các kiến thức và kĩ năng đạt được thông qua bài học. Điều đó giúp học sinh tự mình định hướng nội dung kiến thức cũng như các kỹ năng cần có. Nhờ thế, các em học sinh cũng như phụ huynh có thể tập trung vào những nội dung thiết yếu, bỏ qua được những kiến thức rườm rà khác.

Tự luyện tập với hệ thống Bài tập củng cố và Đề kiểm tra

Sau phần tổng hợp lý thuyết, các em sẽ được ôn luyện kiến thức qua chuỗi bài tập củng cố và đề kiểm tra. Cả hai đều được biên soạn bám sát chương trình học trong SGK.

Hệ thống Bài tập củng cố bám sát sách giáo khoa

Phần Bài tập củng cố gồm các câu hỏi được xây dựng dựa theo hệ thống lý thuyết vừa được học. Các bài tập này nhằm giúp các em tự mình ôn luyện sau mỗi chuyên đề lý thuyết. Từ đó, học sinh sẽ nắm vững kiến thức và biết cách vận dụng chúng vào các dạng câu hỏi khác nhau.

Các bài tập được biên soạn rất đa dạng, gồm đầy đủ các dạng bài, kiểu bài mà các em thường xuyên gặp trên lớp. Mỗi dạng bài từ dễ đến khó đều kèm thêm phần gợi ý làm bài. Phần gợi ý sẽ hướng dẫn chi tiết hướng dẫn các em phương pháp tư duy và cách làm cụ thể cho từng kiểu câu hỏi. Các em học sinh có thể dễ dàng tự học bài và ôn bài một cách thuận tiện ngay tại nhà, cũng như chủ động sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lý và đạt hiệu quả học tập tốt nhất.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút và kiểm tra học kỳ

Với tiêu chí bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành, cuốn sách có kèm theo các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút. Các đề này giúp các em ôn luyện kĩ càng từng dạng bài kiểm tra một cách nhuần nhuyễn.

Các đề kiểm tra trong sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7” đều có kèm đáp án, lời giải chi tiết cũng như thang điểm chuẩn mực. Khi đối chiếu với phần lời giải trong sách, các em học sinh sẽ được giải thích cặn kẽ tại sao lại chọn đáp án này. Hay lỗi sai của mình nằm ở đâu và làm sao để khắc phục được nó. Nhờ thang điểm chi tiết, phụ huynh có thể theo dõi được điểm số của con. Có thể nói, cuốn sách hỗ trợ việc tự học một cách tối đa cho các em học sinh, cũng như cung cấp phương tiện đánh giá, kiểm tra việc học thuận tiện và dễ dàng cho các bậc cha mẹ.

Quà tặng đặc biệt: Video hỗ trợ sách và Hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Mỗi cuốn sách đều đi kèm với một mã quà tặng ngay tại phần bìa gập của cuốn sách. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng mã quà tặng này:

Bước 1: Cào nhẹ lớp phủ bạc để lấy mã quà tặng. mã quà tặng là một chuỗi ký tự gồm các chữ cái và chữ số

Bước 2: Truy cập vào website của CCBook: ccbook.vn

Bước 3: Đăng nhập vào website và nhập mã quà tặng. Sau đó bạn có thể theo dõi các video hỗ trợ dành riêng cho cuốn sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7”.

Ngoài các video hỗ trợ sách thì cuốn sách còn có các nhóm giải đáp thắc mắc 24/24, nhằm trợ giúp các em tối đa trong quá trình học. Bạn hãy liên hệ với CCBook qua số điện thoại hoặc website, fanpage để tham gia vào các nhóm giải đáp thắc mắc học tập nhé.

Cuốn sách Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Ngữ văn 7ra đời với cách hệ thống kiến thức bằng INFOGRAPHIC lần đầu tiên xuất hiện. Nó mang lại cách học lý thuyết môn Ngữ văn 7 đơn giản, hiệu quả cao cho các em học sinh. Mong muốn của nhóm tác giả chính là cuốn sách sẽ trở thành người bạn đồng hành giúp các em tự học tốt môn Ngữ văn. Việc tự học sẽ mang lại cho các em “quả ngọt” là những điểm số như mong đợi và đi liền với nó là niềm yêu thích với môn học. Chúc các em học sinh luôn say mê học tập môn Ngữ văn 7!

Nguồn: ccbook.vn

BÌNH LUẬN

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát