Đào tạo nội bộ về infographic

GV

6 Bài học

5 Giờ học

6 Bài học 5 Giờ học

Cách làm infographic bài 1

29:03
Đào tạo nội bộ về infographic

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cách làm infographic bài 2

38:55
Đào tạo nội bộ về infographic

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cách làm infographic bài 3

47:10
Đào tạo nội bộ về infographic

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Hướng dẫn sử dụng công cụ

01:08:03
Đào tạo nội bộ về infographic

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Hướng dẫn cơ bản indd - phần mềm dàn trang - bài 1

54:44
Đào tạo nội bộ về infographic

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Hướng dẫn cơ bản indd - phần mềm dàn trang - bài 2

45:17
Đào tạo nội bộ về infographic

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Mã code của bạn là hợp lệ. Bạn đang được chuyển đến trang xem video ...

Video 1: Infographic là gì?

Video 2: Phân loại infographic

Video 3: Cách làm infographic bài 1

Video 4: Cách làm infographic bài 2

Video 4: Cách làm infographic bài 3

Video 5: Một số lỗi thường gặp cần tránh khi làm infographic

BÌNH LUẬN

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát