Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (có đáp án) - Cập nhật mới nhất

13 Tháng 12, 2019

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020 của các phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng, quận Long Biên cùng một số Sở Giáo dục và bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Toán 9 đã được ban biên tập CCBook.vn cập nhật trong bài viết dưới đây, mời các em cùng tham khảo:

 Xem thêm: 

Chữa đề thi học kì 1 môn văn lớp 9 quận Hoàn Kiếm mới nhất

Đề thi và Đáp án đề thi môn Văn – Lớp 9 (năm học 2019 – 2020) 

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy

Được thi dưới hình thức tự luận, đề thi của quận Cầu Giấy gồm có 4 câu hỏi lớn. Câu hỏi hình học 4 điểm và phần đại số 6 điểm. Câu 4 để phân loại học sinh giỏi (0,5 điểm). 

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 quận Cầu Giấy
Đề thi của quận Cầu Giấy, tổ chức thi ngày 13/12/2019.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán của quận Cầu Giấy

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy - Trang 1
Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 1).
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy - Trang 2
Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 2).
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy - Trang 3
Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 3).
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy - Trang 4
Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 4).
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy - Trang 5
Đáp án đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Trang 5).

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình 

Bài 4 (3,5 điểm). Cho điểm C thuộc đường tròn tâm O đường kính AB, (AC < BC). Gọi H là trung điểm BC. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt tia OH tại D.

– Chứng minh rằng: DH.DO = DB2

– Chứng minh DC là tiếp tuyến của đường tròn (O);

– Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E. Gọi M là trung điểm AE. Chứng minh bốn điểm D, B, M, C cùng thuộc một đường tròn;

– Gọi I là trung điểm DH; BI cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh ba điểm A, H, F thẳng hàng.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình
Đề thi quận Ba Đình, tổ chức thi ngày 16/12/2019.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình - 1
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 – Quận Ba Đình (Trang 1).
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình - 2
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 – Quận Ba Đình (Trang 2).
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Ba Đình - 3
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 – Quận Ba Đình (Trang 3).

 

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020 quận Hoàn Kiếm

Bài IV (3,5 điểm).

Cho đường tròn (O; 4 cm), đường kính AB. Lấy điểm H thuộc đoạn AO sao cho OH = 1 cm. Kẻ dây cung DC vuông góc với AB tại H.

– Chứng minh ∆ABC vuông và tính độ dài AC.

– Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại E. Chứng minh ∆CBD cân và EC/DH = EA/DB.

– Gọi I là trung điểm của EA; đoạn IB cắt (O) tại Q. Chứng minh CI là tiếp tuyến của (O) và từ đó suy ra ICQ = CBI.

– Tiếp tuyến tại B của (O) cắt IC tại F. Chứng minh ba đường thẳng IB, HC, AF đồng quy.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm
Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Hoàn Kiếm.

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm 

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán quận Hoàn Kiếm - Trang 1
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán của quận Hoàn Kiếm (Trang 1).
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán quận Hoàn Kiếm - Trang 2
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán của quận Hoàn Kiếm (Trang 2).
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán quận Hoàn Kiếm - Trang 3
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán của quận Hoàn Kiếm (Trang 3).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng (kèm đáp án)

Trong sáng nay, các trường trong quận Hai Bà Trưng đã triển khai thi kết thúc học kì 1 – bài thi môn Toán. Được thi theo hình thức tự luận, đề thi có tất cả 5 câu hỏi lớn (phần đại số 4 câu hỏi chiếm 6,5 điểm và 1 bài hình học chiếm 3,5 điểm) và thời gian làm bài trong 90 phút.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng
Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Hai Bà Trưng.

Từ bài 1 – bài 4, mỗi bài được chia ra nhiều câu hỏi nhỏ, câu 5 để phân loại học sinh giỏi. Bài hình học được trích từ đề thi:

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên nửa mặt phẳng có bờ là AB chứa nửa đường tròn, vẽ tiếp tuyến Ax, By. TỪ điểm M tùy ý thuộc nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại C, D. Gọi E là giao điểm của CO và AM, F là giao điểm của DO và BM.

– Chứng minh 4 điểm A, C, M, O cùng thuộc một đường tròn.

– Chứng minh AC + BD = CD và tứ giá MEOF là hình chữ nhật.

– Chứng minh tích AC.BD không đổi khi M di động trên nửa đường tròn.

– Tìm vị trí của M trên nửa đường tròn sao cho diện tích tứ giác ABDC nhỏ nhất.

Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng

Đáp án đề thi học kì 1 quận Hai Bà Trưng môn Toán đã được chúng tôi cập nhật dưới đây, hãy cùng kiểm tra và đối chiếu với bài làm:

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng - Trang 1
Đáp án đề đề Toán quận Hai Bà Trưng – Trang 1
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng - Trang 2
Đáp án đề đề Toán quận Hai Bà Trưng – Trang 2
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng - Trang 3
Đáp án đề đề Toán quận Hai Bà Trưng – Trang 3

Đề thi học kì 1 môn Toán Hà Nội có đáp án – Quận Long Biên

Sáng ngày 12/12/2019, các trường THCS trong địa bàn quận Long Biên đã tổ chức bài thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 9. Được thi theo hình thức tự luận, đề thi này gồm có 5 câu hỏi lớn và thời gian làm bài trong 90 phút.

Đề thi của quận Long Biên có 3 câu Đại số (5 điểm) và 2 câu Hình học (2 điểm). Trong đó, câu 5 dành để phân loại học sinh giỏi.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Long Biên.
Đề thi học kì 1 môn Toán của quận Long Biên.

2 bài hình học trích từ đề thi học kì 1 môn Toán của quận Long biên:

Bài 4. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Cho tam giác ABC đường cao AH biết: BC = 5cm, AH = 2cm, độ lớn góc ACB = 300. Tìm độ dài AB.

Câu 2. (3 điểm) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B và C là 2 tiếp điểm).

– Chứng minh: Bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc 1 đường tròn và AO vuông góc với BC.

– Trên cung nhỏ BC của (O) lấy điểm M bất kì (M ≢ B, M ≢ C, M ∉ AO). Tiếp tuyến tại M cắt AB, AC lần lượt tại D, E. Chứng minh: Chu vi ∆ADE bằng 2AB.

– Đường thẳng vuông góc với AO tại O cắt AB và AC lần lượt tại P và Q. Chứng minh: 4PD.QE = PQ2.

Bài 5. (1 điểm) Cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống, nằm trên quốc lộ 5 kéo dài, nối xã Đông Hội, huyện Đông Anh ở phía Bắc Hà Nội và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên ở phía Nam Hà Nội. Nhịp giữa dài 120m được thiết kế bằng vòm thép nhồi bê tông có hình 1 cung tròn. Khoảng cách điểm cao nhất của mái vòng xuống mặt sàn của cầu là 47m. Hãy tính độ dài bán kính R của đường tròn chứa cung tròn là nhịp giữa của cầu Đông Trú? (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).  

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Long Biên

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi kết thúc học kì 1 lớp 9 môn Toán của quận Long Biên đã được chúng tôi cập nhật dưới đây, các em hãy cùng theo dõi:

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Long Biên - Trang 1
Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán 9 quận Long Biên – Trang 1
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Long Biên - Trang 2
Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán 9 quận Long Biên – Trang 2
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của quận Long Biên - Trang 3
Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán 9 quận Long Biên – Trang 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc có cả trắc nghiệm và tự luận được phân bổ với tỷ lệ 30%:70%.

Với phần Trắc nghiệm 3 điểm, các em cần hoàn thành 6 câu hỏi. Trong đó, 3 câu hỏi đại số và 3 câu hỏi hình học. Phần Tự luận 7 điểm gồm 5 câu hỏi, trong đó 4 câu hỏi đại số chiếm 4,5 điểm và câu hỏi hình học 2,5 điểm.  

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc
Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán lớp 9 cả Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc.

Câu hỏi hình học trích từ đề thi:

Câu 10: (2,5 điểm) Cho (O; R), lấy điểm A cách O một khoảng bằng 2R. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Đường thẳng qua O và vuông góc với OB cắt AC tại K.

– Tính độ dài đoạn thẳng AB theo R.

– Tính số đo góc BOA.

– Chứng minh tam giác OAK cân tại K.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của Sở GD & ĐT Bạc Liêu

100% câu hỏi trong đề thi kết thúc học kì 1 lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu là tự luận. Với thời gian làm bài 90 phút, các em cần hoàn thành 5 câu hỏi.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của Sở GD & ĐT Bạc Liêu
Đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu.

2 câu hình học trích từ đề thi:

Câu 5: (2 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O, R) đường kính BC. Gọi H là trung điểm của AC. Tia OH cắt đường tròn (O) tạo M. Từ A vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt tua OM tại N.

– Chứng minh OM // AB.

– Chứng minh CN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Câu 4: (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH = 3 cm, CH = 12 cm. Tính AH.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT quận Bình Tân (TP HCM)

Đề kiểm tra học kỳ 1 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân gồm 6 câu hỏi, trong đó câu hỏi hình học là 3,5 điểm.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT quận Bình Tân (TP HCM)
Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2019 – 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân.

Bài 5 (1 điểm). Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2018 – 2019, quận Bình Tân có 123 học sinh tham dự, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đưa đón học sinh dự thi bằng 3 xe ô tô. Biết rằng xe thứ I chở ít hơn xe thứ III là 12 học sinh, xe thứ II chở ít hơn xe thứ I là 7 học sinh. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh. Biết rằng có 13 học sinh do phụ huynh chở đi trong kỳ thi này.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT TP. Phan Rang – Tháp Chàm

Đề kiểm tra học kỳ 1 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Phan Rang – Tháp Chàm gồm có 5 câu hỏi tự luận, trong đó 2 câu hình học 4 điểm.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Đề thi kết thúc học kì 1 của Phòng GD & ĐT TP. Phan Rang.

Bài 4: (1,5 điểm) Cho ∆ABC có BC = 10 cm, AB = 5 cm, góc ABC = 600 và đường cao AH (H € BC). Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H đến AC và AB (D € AC, E € AB)

– Giải ∆AHC.

– Tính HD, HE.

Bài 5: (2,5 điểm) Cho B, C là hai điểm trên đường tròn (O; R). Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với OB cắt đường phân giác góc BOC tại A. Gọi H là giao điểm của AO và BC.

– Chứng minh tam giác BOH là tam giác vuông và OB2 = OH.OA

– Chứng minh AC là tiếp tuyến đường tròn (O; R).

– CD là đường kính của đường tròn (O; R). Qua O dựng đường thẳng vuông góc với AD tại E (E € AD) và cắt đường thẳng CB tại F. Chứng minh góc ODF = 900.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT Châu Thành

Câu 4. (1 điểm)

Một cây tre thẳng đứng cao 10m bị gãy, ngọn cây chấm đất ở cách gốc cây 3m. Hỏi chỗ gãy cách mặt đất bao nhiêu mét?

Câu 5. (3 điểm)

Cho đường tròn (O), dây AB. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C.

– Chứng minh rằng CB là tiếp tuyến của đường tròn.

– Vẽ đường kính BOD. Chứng minh AD // OC.

– Chio biết bán kính của đường tròn bằng 15 cm, AB = 24 cm. Tính độ dài OC.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 của phòng GD & ĐT Châu Thành
Đề thi kết thúc học kì 1 lớp 9 môn Toán của phòng Giáo dục Châu Thành.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Thanh Hóa

Bài 5 (3 điểm):

Cho đường tròn (O; R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn đó, qua A vẽ các tiếp tuyến AB, AC với (O; R), B và C là các tiếp điểm. Vẽ đường kính BOD của (O).

– Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.

– Chứng minh rằng: DC // OA.

– Đường trung trực của BD cắt đường thẳng CD tại E. Chứng minh rằng tứ giác OCEA là hình thang cân.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Thanh Hóa
Đề thi kết thúc học kì 1 môn Toán lớp 9.

Trên đây là đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020 được tổng hợp từ các phòng và Sở GD & ĐT. Các em có thể cập nhật đề thi môn Văn và đề thi các môn học khác của trường mình về CCBook bằng cách gửi ảnh chụp đề thi vào email: [email protected]. Đề thi, tài liệu học tập và thông tin tuyển sinh được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống Website, các em hãy theo dõi chuyên mục “Tin tức” hằng ngày để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích.

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

CCBook – Đọc là đỗ

Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024.3399.2266

Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bình luận

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát